Mus rasite
Dviračių remontas žygio metu

GoWild

Dviračių remontas žygio metu

Sugedus dviračiui, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar galima patiems gedimą pataisyti. Jei gedimas rim­tas, geriausiai dviratį nugabenti į artimiausią gy­venvietę, kur galima gauti reikiamų įrankių ar rasti mechanines dirbtuves. Sugedusias dalis pakeisti, smulkesnį remontą daryti vietoje. Neturint atsargi­nių dalių, viskas priklauso nuo remontininko inicia­tyvos ir išradingumo.

Dažniausiai kelionės metu sugenda kameros, pa­dangos, stipinai, pedalų ašys, rečiau — grandinė, ra­tų ašys, vairas, priekinė šakė, rėmas.

Prakiurusi kamera

Prakiurus kamerai, pirmiausia patikriname venti­lio gumelę. Suradę kiaurų vietą užklijuojame. To­kiam remontui reikia išimti dviračio ratą, nuimti pa­dangą, pripūsti kamerą ir panardinti ją į vandenį. Pastebėjus, kur burbuliuoja oras, tą vietą cheminiu pieštuku pažymėti. Kamerą išdžiovinus, tą vietą rei­kia nuvalyti; lopas taip pat nuvalomas. Lopą ir ka­meros dalį ištepti gumos klijais. Klijams išdžiūvus, patepti dar kartą, saugant išteptas vietas nuo dul­kių. Lopą ant kameros dėti atsargiai, nestumdyti ir neatplėšinėti. Skylė turi būti ties lopo viduriu. Lo­pams naudojama storesnė guma.

Jei skubama, pradurtą kamerą pakeisti nauja, o kiaurąją užklijuoti, sustojus nakvynei. Keičiant ka­merą, būtina ją ir padangos vidų nuvalyti, taip pat pabarstyti talku.

Praplyšusi padanga

Praplyšus padangai, lopas dedamas iš vidaus. Jei­gu skylė didelė, prieš klijuojant būtina ją užsiūti. Iš viršaus ta vieta suveržiama juostele ar virvute. Užklijavus padangą, įpilti talko (taip pat ir į vidų), ypač saugoti, kad nepatektų smėlio, žvyro ar kt.

Rato išlyginimas

Sudėtingiausias darbas yra sustatyti ir išlyginti ra­tą. Jis sustatomas taip: pirmi du stipinai stebulėje įdedami vienas iš vienos, kitas iš kitos pusės. Kiti devyni stipinai statomi iš vieno šono, į kas antrą sky­lutę stebulėje ir kas ketvirtą ratlankyje (neskaitant jau įstatyto stipino). Toliau stipinai dedami tame pat stebulės šone, bet priešinga kryptimi. Labai svarbu taisyklingai įstatyti pirmą stipiną kitame rato šone. Jį statome ratlankyje į tą pusę, į kurią daugiau pa­linkęs jau surinktojo rato šono stipinas. Įstačius vi­sus stipinus, ratas turi būti išlygintas. Po to jis įsta­tomas į dviračio rėmą. Po truputį stipinus įverždami, išlyginame, kad ratas nešokinėtų aukštyn. Verž­ti reikia atsargiai, svarbu kuo lygiau įtempti visus stipinus. Labai stipriai įtempti stipinai trūksta. Blo­gai surinktas užpakalinis ratas rėme stovi kreivai.

Ratlankiui deformuojantis (aštuoniukė), iš padan­gos oro neišleisti. Ratą lyginti, prispaudus kojomis ir rankomis prie žemės, po to baigti lyginti stipinus.

Pedalų ašies lūžimas

Smėlėtose vietose didelis krūvis tenka pedalams, todėl pasitaiko, kad pedalų ašys neišlaiko apkrovimo ir lūžta. Jos gali sulinkti ar lūžti taip pat staigiai at­sitrenkus į akmenį ar šaknį. Neturint atsarginių pe­dalo ašių, galima panaudoti rato ašis, atitinkamai jas pritaikius. Jeigu nulūžusio ašies galo negalima išsuk­ti, kitą pedalą pritaikyti važiuoti viena koja (pada­ryti iš virvės ar diržiuko kilpą).

Priešakinėje įvorėje dažniausiai genda kūgiai, guo­liai kartais net taurelės. Trūkus separatoriui, guo­lio rutuliukus galima sudėti vienus tavote. Lūžus ra­to ašelei, ją belieka pakeisti nauja.

Išsitempusi grandinė

Grandinė — viena svarbesnių dviračio dalių. Ar grandinė išsitempusi, lengva nustatyti, suspaudus ją pirštais. Jei atsiranda didelis tarpas tarp grandžių ir žvaigždutės dantų, tokia grandinė jau netinkama. Ji dažnai nuo žvaigždutės krinta. Grandinės užraktų galima pakeisti nedideliu varžteliu su veržle (panau­doti siurblio laikiklio varžtą su veržle). Būna atve­jų, kai grandinė nutrūksta, tuomet ją pakeisti atsar­gine. Poilsio metu nutrūkusią grandinę sutvarkome: išmetame porą grandžių ir, jeigu ji per trumpa, įde­dame porą naujų. Grandys keičiamos taip: nudildomas vienoje pusėje užplaktas ašies galiukas, o pati ašelė išmušama kirstuku. Pakeista ašelė vėl užpla­kama. Būtina patikrinti, ar pataisytoje vietoje gran­dinė ne per standi.

Dviračio grandinė

Dviračio grandinė


Švaistyklių sulinkimą galime ištaisyti patys. Suge­dus pedalo ašies sriegiui, reikia kreiptis į mechani­nes dirbtuves. Sulinkus vedančiajai žvaigždutei, rei­kia ją nuimti ir ant lygaus paviršiaus ištiesinti. Ištiesinimas patikrinamas, neuždėjus grandinės. Tas vietas, kurios eina arčiausiai pro rėmą, truputį at­lenkti.


  • Priešakinė šakė — viena iš svarbiausių dviračio da­lių. Sulenktą šakę geriausiai tiesinti mechaninėse dirbtuvėse. Nulūžus šakės plunksnos galams, juos galima tik privirinti.
  • Vairas ne tik sulinksta, bet kartais ir nulūžta. Kad būtų galima toliau važiuoti, reikia nudrožti pagalį ir įkalti į vairo vamzdžių vidų.
  • Rėmas irgi gali sulinkti ar net skilti. Sulenktą dvi­račio rėmo vamzdį ištiesinti. Blogiau, kai rėmas ski­lo ar lūžo: be suvirintojo toliau nevažiuosi.
Skaityti toliau

Darbo bitė, užsispyręs, mažų žingsnelių ir taiklaus šūvio šalininkas, bet dažniausiai man niekas nepavyksta. Agresyvus optimistas. Draugijoje kelių rūpesčių. Senatvėje tikriausiai rašysiu prisiminimus. Visi jie bus išgalvoti nuo A iki Z.

Spustelėkite norėdami komentuoti

Palikti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

TAIP PAT SKAITYKITE

Reklama
Maršrutas “Palūksčiai”

Apie Lietuvą

Maršrutas “Palūksčiai”

autorius 2024-01-29
Maršrutas “Sūduvos keliais”

Apie Lietuvą

Maršrutas “Sūduvos keliais”

autorius 2024-01-29
Maršrutas “Vilnia”

Apie Lietuvą

Maršrutas “Vilnia”

autorius 2024-01-29
Reklama

Dienos populiariausi

Reklama
Reklama
Reklama
Į viršų